महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र pdf | mahishasura mardini stotram

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र pdf | mahishasura mardini stotram

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के लाभ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र download  महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र मीनिंग इन हिंदी महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र lyrics महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अर्थ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र इन हिंदी महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र mp3 download

mahishasura mardini stotram


अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते । भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥
सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥
अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते । मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ३ ॥
अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते । निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ४ ॥
अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते । दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५ ॥
अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे । दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥
अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते । शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥
धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके । कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥
सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते । धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥
जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते । नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥
अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते । सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥
सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते । शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥
अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते । अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥
कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले । अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥
करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते । निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥
कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥
विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते । सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते । जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥
पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् । तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥
कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम् भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् । तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥
तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते । मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥
अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते । यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१ ॥
youtube पर view कैसे बढ़ाएं | youtube channel पर views kaise badhaye

youtube पर view कैसे बढ़ाएं | youtube channel पर views kaise badhaye

youtube पर youtube vidio के लिए view कितना जरुरी होता है अगर आप youtuber है तो आपको अच्छे से पता होगा क्योकि youtube पर view अगर नहीं आएगा तो आपके youtube channel पर subscriber नहीं बढ़ेंगे इसलिए एक youtuber youtube पर रेगुलर vidio upload करता है लेकिन youtube पर view न आने के कारण youtuber टेंशन में आ जाता है. ऐसे में हम आपको आज youtube पर view कैसे बढ़ाएं के बारे में कुछ टिप्स बनाने वाले है -

youtube vidio पर view क्यों नहीं आ रहे है ?

अगर आप रेगुलर youtube पर vidio upload कर है लेकिन view नहीं आ रहे है तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आता होगा - आपके youtube पर view क्यों नहीं आ रहे है तो आपको बता दे इसका कारण यह हैं की अगर आपका youtube channel new बनाया है तो आपके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं होते और इस कारण से आपका view नहीं आ रहा है लेकिन अगर आपके चैनल पर १ से २ हजार सब्सक्राइबर हैं फिर भी youtube vidio पर view नहीं आ रहे है तो आपको क्या करना चाहिए ?

youtube channel par view kaise badhaye


तो इसका कारण यह है की जो भी आप viidio बना रहे है उस vidio पर watch time बहुत कम हो रहा है इस कारण से भी view नहीं आते है ऐसे में आपको अपने vidio की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए और एक बढ़िया क्वालिटी की vidio बनाये जिससे viewer आपके vidio को पूरा देखे. इस तरह से आप अपने youtube vidio के view बढ़ा सकते है .

youtube view के लिए SEO क्यों करे ?

अगर आप youtube channel पर vidio बनाकर कर upload कर रहे है लेकिन आप vidio का seo नहीं कर रहे तो आपका vidio view नहीं ला पायेगा इसलिए आपको vidio के seo पर भी ध्यान देना चाहिए इसके लिए आप seo Tital, seo डिस्क्रिप्शन और seo Tag का इस्तेमाल करे. 

हमने पहले ही आपको SEO क्या है ? और SEO Post कैसे लिखें के बारे में पहले ही बताया है आप उसे क्लिक से पढ़ सकते है.


दोस्तों youtube पर view लाने या पाने के लिए सबसे जरुरी और इम्पोर्टेन्ट बातें है वह एक झलक में देखे -
 • सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का विडिओ बनायें
 • विडिओ अगर HD क्वालिटी में है तो यह एक प्लस पॉइंट है view लाने के लिए क्योकि ऐसी विडिओ को youtube महत्त्व देता है.
 • जब आप youtube पर vidio कर रहे है तो SEO Tital, SEO डिस्क्रिप्शन और SEO Tag का इस्तेमाल करना न भूले .
 • youtube channel की seo Setting में जाकर seo Keyword का इस्तेमाल करना न भूले.
इस तरह से youtube पर view बढाया जा सकता है तो दोस्तों उम्मीद है youtube पर view कैसे बढ़ाएं | youtube channel पर views kaise badhaye के बारे में आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई होगी.
जश्ने ईद मिलादुन्नबी 2019 : हजरत मुहम्मद सल्ल. का जन्मदिन | eid milad un nabi date 2019

जश्ने ईद मिलादुन्नबी 2019 : हजरत मुहम्मद सल्ल. का जन्मदिन | eid milad un nabi date 2019

जश्ने ईद मिलादुन्नबी 2019 - आपको बता दे जश्ने ईद मिलादुन्नबी को कई और नाम से पुकारा जाता है जैसे बारावफात इसलिए कुछ लोग बारावफात कब है 2019 यह भी जानना चाहते होंगे तो आज हम 12 वफात कब है 2019 में और जश्ने ईद मिलादुन्नबी 2019 में कब है के बारे में जानकारी आपको दे रहे है -

जश्ने ईद मिलादुन्नबी 2019

eid milad un nabi 2019 in India will begin in the evening of Saturday, 9 November and ends in the evening of Sunday, 10 November

क्या आपको मालुम है eid milad un nabi क्यों मनाते है अगर नहीं तो आज हम आपको बता रहे है eid milad un nabi क्यों मनाया जाता है आखिर इसका इतिहास क्या है -

जश्ने ईद मिलादुन्नबी का इतिहास -

इस्लाम के पैगम्बर यानी हजरत मोहम्मद साहब [ सल्ल. व. सल्लम. ] का जन्म हुआ था इसी ख़ुशी में इस्लाम के मानने वाले लोग जश्ने ईद मिलादुन्नबी मनाते है . 
 • इस्लाम की नींव पैगम्बर साहब ने ही रखी
 • पैगम्बर साहब आखिरी पैगम्बर है और इनके बाद कोई दुसरा पैगम्बर क़यामत तक इस दुनिया में नहीं आने वाला
 • सन् 630 में पैगंबर साहब ने अपने अनुयायियों के साथ कुफ्फार-ए-मक्का के साथ जंग की, जिसमें अल्लाह ने गैब से अल्लाह और उसके रसूल की मदद फरमाई। 
 • इस जंग में इस्लाम के मानने वालों की फतह हुई। इस जंग को जंग-ए-बदर कहते हैं। 632 ईसवी में हजरत मुहम्मद सल्ल. ने दुनिया से पर्दा कर लिया। उनकी वफात के बाद तक लगभग पूरा अरब इस्लाम के सूत्र में बंध चुका था और आज पूरी दुनिया में उनके बताए तरीके पर जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं।
तो इसलिए मनाई जाती है जश्ने ईद मिलादुन्नबी यानी इस दिन हजरत मुहम्मद सल्ल. का जन्मदिन है .muharram kab hai 2020 date | muharram 2020 date

muharram kab hai 2020 date | muharram 2020 date

हर साल muharram बहुत ही धूम धाम से मनाया जाता है इसलिए इन्टरनेट पे search करते है muharram कब है 2020, 2021 2020 में मुहर्रम किस तारीख को है तो आज की पोस्ट में हम आपको बता रहे हैं मुहर्रम कब है 2020 में और मुहर्रम क्यों मनाया जाता है -

मुहर्रम का इतिहास बहुत पुराना है यह इस्लाम धर्म मानने वाले के लिए बहुत ही ख़ास त्यौहार है - इस्लाम के अनुसार मुहर्रम हिजरी सन का पहला महीना है जिसे हिजरी के नाम से जाना जाता है 

इस्लाम के ४ पवित्र महीने में से एक महीना मुहर्रम है क्योकि इस्लाम धर्म के पैगम्बर ने इस महीने को अल्लाह का महीना कहा है 

Muharram 2020 Date | Muharram Kab Hai 2020 | 2020 Muharram Date and Muharram Qawwali


इस्लाम का इतिहास मुहर्रम को क्यूँ मानते है -

ईराक देश में एक यजिद नाम का बादशाह था जो पूरी इंसानियत का दुश्मन था और वह खुद को अल्लाह की उपाधि देता था इसलिए पैगमबर साहब के नवासे को अपने बातों को मानने के लिए मजबूर करना चाहता था क्योकि वह जानता था अगर नवासे [ हजरत इमाम हुसैन ] ने बात मान ली तो सारे इस्लाम के मानने वाले याजिद को खुदा मान लेते लेकिन इमाम हुसैन ने यजिद को खुदा मानने से इनकार कर दिया इसलिए जंग की शुरुवात यजिद ने की और इमाम हुसैन के पुरे परिवार को नस्तो नाबूद यानी ख़त्म कर दिया .
जब यह सब हो रहा है था वह मुहर्रम का महीना था और जब इस्लाम के खलीफा इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो वह मुहर्रम की दशवी तारीख थी .

इसलिए हर साल इस्लाम के मानने वाले मुहर्रम मनाते है और जिसे गम का त्यौहार भी कहा जाता है  - इस साल यानी 2020 का मुहर्रम 

muharram 2020 date

muharram start  August 21st in 2020 When is Ramadan 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025...?

When is Ramadan 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025...?

ramadan 2020 time table | ramadan kab hai date 2020 and time tabel - इस साल यानी 2020 का रमजान 24 april से शुरू होगा और 23 may को ख़त्म होगा आगे हम आपको 2020 से लेकर 2032 तक का ramadan date बता रहे है


ramadan time tabel 2020


ramadan date 2020 - 2032

Year      
 First Day ofRamadan
 Last Day ofRamandan

2020April 24May 23
2021April 13May 12
2022April 3May 2
2023March 23April 21
2024March 11April 9
2025March 1March 30
2026February 18March 19
2027February 8March 9
2028January 28February 26
2029January 16February 14
2030January 6February 4
2030December 2624 Jan (2031)
2031December 1513 Jan (2032)
2032December 42 Jan (2033)


हैप्पी न्यू ईयर शायरी 2020 | Happy New Year SMS Shayari 2020 | नया साल की शायरी 2020 Hindi

हैप्पी न्यू ईयर शायरी 2020 | Happy New Year SMS Shayari 2020 | नया साल की शायरी 2020 Hindi

नया साल आने वाला है इसलिए आज हम नए साल पर नया साल की शायरी 2020 के लिए लेकर आये है तो आप नव वर्ष की शायरी ( Happy New Year shayari 2020 ) व न्यू ईयर SMS भेजकर अपने दोस्तों को बंधाई भी देते हैं.

बीते साल को विदा इस कदर करते हैं,
ज़ो नहीं किया अब तक वो भी कर गुज़रते हैं,
नया साल आने की खुशियाँ तो सब मनाते हैं,
चलो हम, इस बार बीते साल की यादो का जश्न मनाते हैं!हैप्पी न्यू ईयर 2020 शायरी sms


Happy new year shayari hindi love Girlfriend & Boyfriend – नये साल की शायरी

इक साल गया इक साल नया है आने को 
पर वक़्त का अब भी होश नहीं दीवाने को

पुराना साल सबसे हो रहा है दूर
क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर
बीती यादें सोच कर उदास न हो तुम
करो खुशियों के साथ नये साल को मंजूर

ये SMS नहीं एक प्यार भरा पन्ना हैं, 
आपको नया साल मुबारक हो, ये मेरी तमन्ना हैं।

ये आनेवाला साल दो हिस्सों में बंट जाये,
मैं फिर से 20 का और तू 19 की हो जाये।

कभी हंसाती है, कभी रुलाती है 
ये जिंदगी भी ना जाने कितने रंग दिखाती है 
हँसते हैं तो कभी आँखों में नमी आ जाती है 
न जाने ये कैसी यादें हैं जो दिल में बस जाती हैं 
दुआ करते हैं इस नए साल के अवसर पर 
मेरे दोस्तों के लबों पे सदा मुस्कान रहे 
क्यूंकि उनकी हर मुस्कराहट 
हमें ख़ुशी दे जाती है

आखों में No Tear 
दिल में No Fear 
Forget Everything and Enjoy Dear 
मेरे दोस्त आपको दिल से हैप्पी न्यू ईयर

Saal aata hai saal jata hai, 
Koi hasta hai to koi hamari 
taraha tanha rahe jata hai, 
Ye nhi ki kisi ko apna banana 
nhi chahte Bas dard hota hai 
jab apna kisi or ka ho jata hai.
नया सवेरा एक नई किरण के साथ 
नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ 
आपको नया साल 2020 मुबारक हो 
मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ

तो दोस्तों आज के हैप्पी न्यू ईयर शायरी ख़त्म हुआ अगर आप और भी 2020 के लिए नया साल वाली शायरी चाहते है तो बताये हम और आपके लिए लिख सकते है साथ ही आप भी चाहे तो हमें अपनी शायरी लिख कर भेजे हम आपके नाम के साथ आपकी शायरी यहाँ पोस्ट कर देंगे .
इस्लाम के अनुसार मरने के बाद क्या होता है

इस्लाम के अनुसार मरने के बाद क्या होता है

मरने का रहस्य बाद मे क्या होता है - मरने की घटना एक रहस्य जैसा ही है और इसलिए हर एक इंसान के दिमाग मे एक बात जरूर कभी न कभी आ जाती है कि मरने के बाद आखिरकार क्या होता है | आज हम इस मरने के रहस्य पर चर्चा करेंगे जैसे - मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद इंसान कहा जाता है इत्यादि | आप पढ़ रहे है मरने के बाद क्या होता है ??

कहा जाता है कि कि अगर किसी इंसान की मौत नजदीक हो तो उसे कुछ दिन पहले ही यह आभाष हो जाता है की अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है | ठीक उसी तरह यह भी कहा जाता है कई यौनियों मे जन्म और मौत के चक्र को पूरा होने बाद इंसानी रूप मिलता है |


aatama tyag girl

मुस्लिम इस्लाम से मरने के बाद क्या होता है ?
इस्लाम धर्म से मानव जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं मिली है बल्कि यह जीवन इबादत [ भगवान पूजा ] के लिए मिली हुई है | इस्लाम मे साफ बताया गया है अल्लाह या भगवान स्वय प्रत्यक्ष इंसान को दर्शन [ सामने न आना ] नहीं दे सकते है इसलिए समय समय पर फरिश्तों [ भगवान का रूप ] को भेजा गया है और इनके द्वारा उपदेश दिए कि दुनिया एक बुलबुला है इसके मौह माया मे न पढे असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होगी इसलिए अपने आखिरत को देखो और मरने के बाद क्या होगा वह सोचो | जब तुम यह सोचेगे तो खुद ही मौज मस्ती छोड़ भगवान की इबादत या पूजा मे लग जाओगे |इस्लाम के अनुसार मरने के बाद क्या होगा ??
यह एक ऐसा सवाल है जो इन्सानो को बहुत ही परेशान करता है आप किसी भी धर्म मे देखे तो सभी धर्म मे यही यकीन दिलाया गया है की मौत के बाद भी जिंदगी है लेकिन जो धर्म से प्रेय है उनका मानना है कि मौत के बाद इंसानी जिस्म सड़ गल जाती है तो दूसरे जिंदगी का कोई सवाल ही नहीं है |


इस्लाम कुरान हमे यकीन दिलाता है कि मौत के बाद भी जिंदगी है और एक फैसले का दिन तह [ तारीख fix है जिसे कयामत का दिन भी कहा जाता है ] है | इस दिन हर एक सख्स के अच्छे और बुरे काम देखे जाएँगे जो भी शख्स नेक काम इस दुनिया मे किया होगा उसे जन्नत मे डाल दिया जाएगा और बुरे काम करने वालो को जहन्नुम मे फेक दिया जाएगा |जन्नत और जहन्नुम कैसा होगा ???
इसके बारे मे हम लोगो के द्वारा कोई कल्पना नहीं की जा सकती क्योकि इस दुनिया से मौत की दुनिया पूरी तरह अलग होगी | आप इसे इस तरह समझ सकते है - यहा की आग लाल या सफ़ेद होती है लेकिन जहन्नुम की आग काले रंग मे होगी | हम बस यह कह सकते है कि जन्नत इंसानी सोच से ज्यादा अच्छा बेहतर होगा और जहन्नुम इंसान से ज्यादा बदतर खराब होगा |


people in hell

इस्लाम के अनुसार मरने के बाद आखिरी फ़ैसला
इस्लाम के अनुसार कयामत के दिन [ मैदाने हस्र ] अच्छे और बुरे लोगो के कर्मो का फ़ैसला किया जाएगा साथ ही जहन्नुम को मैदाने हश्र की तरफ लाया जाएगा साथ ही जन्नमुम पर एक पुल बना या कायम रहेगा | पुल का नाम पूले सिरात है | इस पुल के ऊपर से हर एक इंसान को गुजरना होगा और साथ मे यह भी भी बताया गया है कि इस पुल को केवल अच्छे कर्म वाले लोग ही पार कर जन्नत मे दाखिल हो जाएँगे और बुरे कर्म के लोग पुल से नीचे गिर जहन्नुम की आग से घिर जाएँगे |
मरने के बाद और क्या क्या होता जानने के लिए हमसे जुड़े रहे है हम लिखते रहते है आप भी हमे लिख कर लोगो के साथ जानकारी शेयर कर सकते है | संपर्क फार्म से contact करे |
2019 का मोहर्रम कितने तारीख को है muharram kab hai

2019 का मोहर्रम कितने तारीख को है muharram kab hai

मुहर्रम यानी मुस्लिम धर्म के पंचाग का पहला महीना है इस साल का यानी की 2019 का मुहर्रम 10 सितंबर को आने वाले है तो जो भाई जानना चाहते थे 2019 का मोहर्रम कितने तारीख को है muharram kab hai ? उन्हें जवाब तो मिल गया होगा ? मुहर्रम पुरे दस दिन तक मनाया जाता है साथ ही यह महीना इस्लाम के मानने वाले के लिए एतिहासिक रूप से बहुत ही खाश है.

मुहर्रम क्यों मनाया जाता है ?

इस्लाम का दुश्मन यजिद नाम का ईराक का बादशाह था जो पूरी दुनिया के इंसानियत का दुश्मन था . मोहम्मद मुस्ताफ़ा के नवासे ईमान हुसैन ने जब यजिद को खुदा मानने से इनकार कर दिया तो यजिद ने उनके खिलाफ जंग का एलान कर दिया. इस जंग में हजरत हुसैन और परिवार बड़े बच्चे महिलाओ का क़त्ल कर दिया गया . जब क़त्ल हुआ तब इस्लाम का पहला महिना यानी की मुहर्रम का महीना था और तारीख इस्लामिक कैलेंडर अनुसार 10 तारीख थी . इसी कारण इस्लाम के मानने वाले नए महीने को नए साल के रूप में नहीं मनाते साथ ही इस महीने को गम और दुःख के रूप में मनाया जाता है .

2019 का मोहर्रम कितने तारीख को है


अगर आप सोचते है मुहर्रम एक त्यौहार है तो आप गलत है क्योकि यह कोई त्यौहार नहीं बल्कि मातम मनाया जाता है और यह मुस्लिम रीती रिवाज का एक तरिका है .   


मुहर्रम में जुलुस भी निकाला जाता है इस जुलुस में खुनी मंजर को याद किया जाता है. इसलिए कर्बला की जंग में शहीदों को याद करने के लिए मासिया सूना जाता है जो इतना गम गिन होता है की आपके आँखों में आंसू भर दे .

इस दिन मुस्लिम भाई ताजिया भी बनाते है और ताजिया का जुलिस लेकर अपने आस पास के क्षेत्रो में जो कर्बला होता है वह पर ले जाकर ताजिया को दफ़न कर देते है और यह मुहर्रम के 10वी तारीख को किया जाता है .

वही शिया लोग ताजिया के साथ अपने आप को कोड़े मारते है और अपने आप को लहू लुहान करके गम मुहर्रम को याद करते है .
औरतों को कैसे आता है बहुत मजा ladki ko garam kaise kare

औरतों को कैसे आता है बहुत मजा ladki ko garam kaise kare

ladki ko garm kaise kare ? अक्सर लड़के इस सवाल का जवाब चाहते है लड़की को गर्म कैसे करे ? लड़की को गर्म करना बहुत आसान तो है लेकिन इतना भी नहीं महिलाओं ओरतो को गर्म करना क्योकि लड़की या महिलाओ को गर्म भी करना एक बहुत बड़ी बात है और आज हम आपको बता रहे महिलाओ के ऐसे कौन से अंग है जो उन्हे उत्तेजित या गर्म करते है. लड़कीया google पर यह सर्च करती है ?

लड़की को गर्म कैसे करे ?

महिला और पुरुष दोनों को उत्तेजित या गरम करने वाले कई अंग होते है यह अंग बोगा संबंध के लिए उत्तेजित करने मे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है साथ ही यह अंग बहुत ही संवेदनशील होते है. महिला या पुरुष के ऐसे अंगो को छूने से महिलाए या लड़की उत्तेजित या गर्म  हो जाती है.

महिलाओ को गरम करने वाले अंग

बोगा संबंध मे चरम प्राप्ति के लिए ऐसे अंगो के बारे मे जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है | इसके अलावा इन अंगो को छु कर आप अपने महिला मित्र को आसानी से गर्म या उत्तेजित कर सकते है |

कान के स्पर्श से लड़की को गर्म करना

अगर आपकी चाहत आपकी महिला पार्टनर आपके साथ बोगा करने के लिए तैयार हो जाए तो महिलाओ के कान एक ऐसी प्रमुख जगह है जिसे चुने मात्र से महिलाए उत्तेजित हो जाती है | क्योकि कान के पास चैतन्य नसो का जमाववाड़ा होता है जो महिला को उत्तेजना के लिए अत्याधिक चेत्रय बनाती है |
 • अपनी उँगलियो से उनको कानो को हल्के से सहलाइए या खिचिए |
 • कान के पीछे के हिस्से को चूम कर भी अपनी महिला पार्टनर को उत्तेजित कर सकते है |
 • महिला या लड़की के कान मे फ़्हुंक मारने से महिलाए उत्तेजित होती है |

होठ को स्पर्श करके लड़की को गर्म करना

चूमना किसी लड़की के लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है होठ उत्तेजना पैदा करने वाले नसो से लवरेज होते है | धीरे धीरे महिला को Kiss करके करके आप महिला को आसानी से उत्तेजित कर सकते है Kiss के कई तरीको को आजमा सकते है लेकिन starting चुभलाने से किया जाए फिर अलग अलग ढंग से करके महिला मित्र को रिझा सकते है |

गर्दन के स्पर्श से लड़की को गर्म कैसे करे ?

महिलाओ को गर्दन को चूमना सहलाना, सोम्य तरीके से काटना और हल्के से गर्दन थपथापना महिला को सिसकने के लिए मजबूर कर देगा | गर्दन भी महिला को उत्तेजित करने वाले अंगो मे से एक प्रमुख अंग है.
 • गर्दन मे उंगली से आराम से सहलाकर भी आप अपनी महिला मित्र को आसानी से उत्तेजित कर सकते है
कंधे के स्पर्श से लड़की को गर्म करना

कई महिलाओ के कंधे मे चूमना अलिंगन करना भी उनको काफी हद तक उत्तेजित कर देता है | गर्दन की तरह ही कंधे मे कई संवेदनशील नशे होती है जो उत्तेजना को बढ़ाती है |
 • आप आराम से अपने महिला पार्टनर के कंधो को चूमकर उसे उत्तेजित कर सकते है |
सिर स्पर्श से लड़की को गर्म करना

सिर भी उत्तेजना को बढ़ाने वाला प्रमुख हिस्सा है सिर पर तेल से मालिश करने से महिला उत्तेजित हो जाती है | कई रिशर्च मे यह बात सामने आई है की सिर पर मालिश करने से तनाव दूर होता है साथ ही रक्त का संचार अच्छे से होता है और दिमाग को आराम मिलता है | इसके कारण दिमाग मे डोपामाइन और सेरोटोमिन का संचार होता है |  यह उत्तेजना बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है |

घुटने के नीचे स्पर्श से गर्म करना 

घुटने के नीचे के पैरो के पिछले हिस्से भी महिलाओ के संवेदनशील अंगो मे से एक होता है | इन अंगो पर ऑयल मसाज करने चूमने और उँगलियो को फिराने से  भी महिलाए उत्तेजित हो जाती है | तो आप महिला पार्टनर को उत्तेजित करने के लिए शरीर के अन्य अंगो की तरह घुटने के नीचे के हिस्सो को भी इस्तेमाल कर सकते है |

पेरो के तलवे स्पर्श से गर्म करना ?

महिलाओ के तलवे भी बहुत ही संवेदनशील होते है उन पर गुदगुदी करने से महिलाए उत्तेजित हो जाती है. आप पैरो से सहलाकर महिलाए के पैर पर मे गुदगुदी कर सकते है इससे उनको बहुत अच्छा लगेगा साथ ही महिला का तनाव भी दूर होगा साथ ही यह तरीका आपको आपके पार्टनर को खुश रखेगा |